ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Wie aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) schenkt, mag de gift aftrekken van de inkomstenbelasting. De instelling zelf hoeft ook geen erf- of schenkbelasting te betalen. Sinds 01-01-2009 heeft de gemeente Venlo, met het oog op het Museum van Bommel van Dam, de ANBI-status.

Op de website www.anbi.nl kunt u precies nalezen hoe een schenking aan Museum van Bommel van Dam fiscaal aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen.  Meer informatie vindt u natuurlijk ook op de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl/giften