Collectie

Oorsprong
De historie van Museum van Bommel van Dam gaat terug tot 1967, het jaar waarin Maarten en Reina van Bommel-van Dam hun omvangrijke kunstverzameling aan de gemeente Venlo schenken. De oorspronkelijke collectie is er een van heterogene aard. Een gedeeltelijke weerspiegeling van het kunstaanbod in de tijd van haar ontstaan: de vijftiger en zestiger jaren van de twintigste eeuw. Hoofdbestanddeel vormt de schilderkunst met daarbinnen een uitgesproken voorkeur voor abstract-expressionistische tendensen.
Inmiddels omvat de collectie duizenden schilderijen, tekeningen en grafische werken, alsmede een aantal sculpturen. De meeste zijn vervaardigd door Nederlandse kunstenaars van de twintigste eeuw. Daarnaast bezit het museum een uitgebreide verzameling etnografische kunst.

Aankoopbeleid
Aanvankelijk richt het aankoopbeleid zich op de kunstenaars uit de bestaande collectie. Het museum heeft de collectie in de loop der jaren aangevuld met werk van de Cobra beweging, de informele kunst en de materiekunst. De aanwezigheid van een aantal kernfiguren zoals Melle, Armando, Edgar Fernhout, Kees van Bohemen en Jan Schoonhoven verleent de collectie een specifiek karakter. Enkele daarvan zijn door hun compleetheid en de aanwezigheid van vaak vroeg werk, voor Nederland als bijzonder te bestempelen.
Als voorbeelden kunnen verder worden genoemd: Shinkichi Tajiri, Karel Appel, Gerrit Benner, Eugène Brands, Constant, Corneille, Jaap Nanninga, Lucebert, Anton Rooskens en Theo Wolvekamp; Rudi Bierman, Herbert Fiedler, Aad de Haas en Arie Kater; Bram Bogart, Wim de Haan, Anton Heyboer en Jaap Wagemaker.

Limburg
Voor Museum van Bommel van Dam was het vanaf de start in 1971 duidelijk dat er in de museumcollectie een representatieve afspiegeling van de Limburgse beeldende kunst diende te worden opgebouwd. De Van Bommels waren de eerste particuliere verzamelaars die werk kochten van Ger Lataster en Aad de Haas was een van de zeer weinige kunstenaars uit Limburg binnen hun collectie.
Van de generatie Limburgers die na de oorlog naar buiten traden en waarvan de Amsterdamse Limburgers de belangrijkste vertegenwoordigers zijn, heeft het museum inmiddels een representatieve collectie werken verzameld; Ger Lataster, Jef Diederen, Lei Molin, Pierre van Soest en Pieter Defesche.

Museum van Bommel van Dam, anno NU
Het museum  profileert zich met name met zijn tentoonstellingsaanbod, van waaruit met regelmaat werk wordt aangekocht voor de eigen collectie. Het tentoonstellingsprogramma is breed te noemen; er worden tekeningen, schilderijen, artistieke foto’s, videokunst en ruimtelijke installaties getoond. Daarnaast zijn er presentaties op basis van de eigen collectie.
Het museum stelt zich tevens tot doel om jonge kunstenaars een podium te bieden. De aandacht voor onderscheidende representanten van de jongere generaties en actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst en de deelcollectie fotografie groeit gestaag. Het verzamelgebied breidt zich verder uit in de richting van Duitsland en in mindere mate België.

Reacties zijn gesloten.