Gebouw

Museum van Bommel van Dam wordt op 16 oktober 1971 officieel geopend door Commissaris van de Koningin Limburg Ch. van Rooy en maakt deel uit van een uniek gebouw, waarin behalve het museum ook de bungalow van Maarten en Reina van Bommel-van Dam is opgenomen. Toen zij in 1969 hun kunstverzameling aan de Gemeente Venlo schonken, bedongen Maarten en Reina namelijk dat ze te allen tijde toegang zouden hebben tot de collectie. Het oorspronkelijke gebouw is een ontwerp van de Venlose architecten Van Hest en Kimmel. Behalve de bungalow van het echtpaar bevat het een grote kubusvormige tentoonstellingsruimte met omgang en aangrenzende kantoren.

Jos van Hest (1914-1998) van het Venlose architectenbureau Van Hest en Kimmel mag als leidend ontwerper van het museum worden gezien. Van Hest was al geruime tijd in Venlo actief en had eind jaren zestig al een groot aantal projecten gerealiseerd. Tot zijn belangrijkste ontwerpen mogen worden gerekend het klooster Maria-Weide en het klooster Albertushof. Daarnaast was hij onder meer verantwoordelijk voor zulke uiteenlopende projecten als de fraaie Venlose sporthal en twee grote galerijflats aan de Postweg. Van Hest wordt wel gerekend tot de Bossche School. De invloed van de grote Dom Hans van der Laan is in het werk van Van Hest zeker zichtbaar. Toch ontwikkelt hij binnen dit kader duidelijk een eigen karakteristiek. Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn bijzondere aandacht voor details, waar de Bossche School overwegend een strakke vorm hanteert. Men zou Van Hests werk aanvankelijk duidelijk traditionalistische kenmerken kunnen toeschrijven, terwijl het tegen het einde van zijn werkzame leven meer modernistische trekken vertoonde. In de tussenliggende jaren zijn voorbeelden van overgangsvormen aan te wijzen.

Gebrek aan presentatieruimte leidt begin jaren tachtig tot een uitbreiding. Architect Van London ontwerpt een nieuwe ontvangsthal en een tweede tentoonstellingszaal. Met deze nieuwe vleugel, op 25 november 1985 geopend door cultuurminister E. Brinkman, bereikt Museum van Bommel van Dam zijn huidige omvang.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling Maarten & Reina in 2009, is de centrale hal van Museum van Bommel van Dam opnieuw ingericht door ruimtelijk ontwerper Ton Tesink. De voormalige bungalow van het echtpaar Van Bommel-van Dam heeft plaats gemaakt voor kantoorruimten.

Reacties zijn gesloten.