ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Stichting van Bommel van Dam heeft de ANBI-status. Wie aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) schenkt, mag de gift aftrekken van de inkomstenbelasting. De instelling zelf hoeft ook geen erf- of schenkbelasting te betalen.

Op de website www.anbi.nl kunt u precies nalezen hoe een schenking aan de Stichting van Bommel van Dam fiscaal aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen.  Meer informatie vindt u natuurlijk ook op de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl/giften

Stichting van Bommel van Dam
RSIN/fiscaalnummer: 812090238
Inschrijving Kamer van Koophandel nummer: 41062450
Bankrelatie: NL78 INGB 0688 3706 59.

Contactgegevens bestuur
Dhr. drs. D.M. (Martijn) de Jong-Tennekes, A-bestuurslid, penningmeester
Mw. CDH (Clary) Scheres , A-bestuurslid
Dhr. mr. M.C. (Matthijs) de Jong, A-bestuurslid, secretaris
Dhr. J.A.J. Sanders (Jeroen), B-bestuurslid, voorzitter
Dhr. R.H.J. (Richard) Wering, B-bestuurslid
Dhr. P. (Peter) Thissen, B-bestuurslid

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Alleen reis- en verblijfkosten van leden woonachtig buiten Venlo komen in aanmerking voor vergoeding. Dit geldt daadwerkelijk gemaakte en gedeclareerde kosten.

Adresgegevens stichting:
Museum van Bommel van Dam
Deken van Oppensingel 6
5911 AD  VENLO
T: (+31) (0)77-351 34 57
www.vanbommelvandam.nl/nl/museum/stichting-vbvd/

Beleidsplan 2017 – Stichting vBvD

Jaarverslag 2015 – Stichting vBvD